Karta Rodziny - Gmina Goleniów Karta Seniora – Gmina Goleniów

Jak otrzymać kartę?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty.

Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym.