Karta Rodziny - Gmina Goleniów Karta Seniora – Gmina Goleniów

Składanie wniosku

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1, w sekretariacie (pok. 202, 1. piętro) u p. Rozalii Lewickiej w godzinach pracy urzędu.