Karta Rodziny - Gmina Goleniów Karta Seniora – Gmina Goleniów

Zostań partnerem

Dla podmiotów chcących zaoferować ulgi dla posiadaczy Kart Zachodniopomorskich, uczestnictwo w programie Kart to unikalna okazja na promocję, a tym samym szansa na zwiększenie bazy klientów swoich usług i produktów.

W ramach porozumień zawieranych pomiędzy partnerami, Województwo zobowiązuje się, m.in., do:

  • umieszczenia danych podmiotu w opublikowanym na stronie internetowej Województwa katalogu Partnerów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
  • informowanie w mediach, na stronie internetowej Województwa oraz we własnych publikacjach Województwa o fakcie uczestnictwa Podmiotu w realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem;
  • promocji zadań objętych programem „Region dla Rodziny”.

Kontakt dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji oraz udzielanie informacji:
Dariusz Bartanowicz
Koordynator Kart Wojewódzkich
Tel: 601 090 171, e-mail: rodzina@wzp.pl

Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora!